Инвестиции от 1991

год. с дългосрочна перспектива 

EN   ES   DE    BG

Литекско е частна инвестиционна компания, основана в Княжество Лихтенщайн през 1991 г. с цел инвестиции във висококачествени офис площи в развиващи се градове. Литекско инвестира като собственик, а не като управляващ инвестиции или представител на трети лица. През периода на своето развитие Литекско диверсифицира своите инвестиции като разширява дейността си и в други сектори  като селско стопанство и животновъдство, частни капиталови инвестиции, инвестиции в стартиращи фирми, изкуство и антики. За повече от две десетилетия дейност,  Литекско е направила инвестиции в Аржентина, България, Бразилия, Унгария, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания и Швейцария.

 

Дейността на Литекско е насочена в две направления:

  • Активно управление на портфейла от инвестиции от съответния клон и екип  на компанията в държавата, където се намира инвестицията, със стратегическата подкрепа  и контрол от страна  на международния екип и борда на директорите.

  • Анализ на нови инвестиционни възможности.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

Недвижима собственост 

Частен капитал и стартиращи проекти 

Земеделие и животновъдство

Изкуство и антики 

Real Estate

LEARN MORE

Стратегията на Литекско се основава на избор на исторически сгради с висока архитектурна стойност, разположени в първокласни райони, които превръща във висококачествени офис комплекси. Сградите се реставрират напълно, често към тях се построява нова модерна сграда, като винаги се запазва оригиналния архитектурен дух и духа на заобикалящата я среда, създавайки модерни пространства в съответствие с технологичните изисквания на компаниите от 21 век.

Недвижима собственост 

Частен капитал и стартиращи проекти 

Дългогодишният контакт с корпоративните мрежи на различни пазари, предостави на Литекско възможността да диверсифицира инвестициите си във фондове за дялово инвестиране и във фирмени проекти в начален етап (Startups) , предимно в сектора на новите технологии и на възобновяемите източници на енергия.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

 

От 2002 година Литекско притежава 7.000 хектара земеделска земя в Сан Рафаел, провинция Мендоса, Аржентина, където се развиват различни проекти в областта на земеделието и животновъдството като развъждане и отглеждане на телета, лозови и орехови насаждения , залесяване с тополи.

Земеделие и животновъдство

Изкуство и антики 

Като форма на диверсификация на инвестициите , Литекско закупува произведения на изкуството – картини и скулптури на модерни и съвременни автори, както и антикварни предмети, принадлежащи към периода XII-XVII век, които поради своята рядкост и уникалност привличат все повече интереса на международни инвеститори, които ги считат за сигурна инвестиция в дългосрочен план, защитена от нестабилността  на пазарите и рисковете, свързани с инфлацията.

EGERTA 53
9496 BALZERS LIECHTENSTEIN balzers@litexco.com 

T.ROVIRALTA 13
08022 BARCELONA

SPAIN barcelona@litexco.com 

T.ALEXANDROV 85-87

1303 SOFIA

BULGARIA sofia@litexco.com 

carbonfree

FINCA LITEXCO
COLONIA ELENA

SAN RAFAEL - MENDOZA ARGENTINA sanrafael@litexco.com 

© LITEXCO A.G. 1998-2016. ALL RIGHTS RESERVED.